อีออนไทยแลนด์ – เคล็ดลับการแต่งหน้าที่ชาญฉลาด – ประหยัดเวลาและเงิน
ดูแลสุขภาพ

บทบาทของโคบอทในวงการเภสัชอุตสาหกรรม

สำหรับวงการเภสัชอุตสาหกรรมแล้ว ความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการผลิตถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่โรงงานเภสัชกรรมต้องคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นสายการผลิตในส่วนเล็กๆไปจนถึงส่วนการผลิตขนาดใหญ่ ดังนั้นแล้วเพื่อให้การทำงานของสายการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น โคบอทจึงเป็นหนึ่งในนวัตกรรมชิ้นสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในวงการเภสัช บทความนี้จึงอยากอธิบายบทบาทและประโยชน์ของโคบอทที่เข้ามาช่วยวงการเภสัชอุตสาหกรรม

ประโยชน์โคบอทในวงการเภสัชอุตสาหกรรม

ลดความเสี่ยงในสายการผลิตที่เกิดขึ้นได้จากมนุษย์

ในโรงงานเภสัชกรรม ความปลอดภัยของสินค้าคือหนึ่งในมาตรฐานสำคัญที่ทางโรงงานจำเป็นต้องคำนึงอยู่ตลอดเวลา ทว่าเมื่อมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องในสายการผลิตนั้น ความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมีต่างๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และหากไม่ระมัดระวังเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมา ก็อาจส่งผลต่อทั้งสายการผลิตได้ นอกจากความเสี่ยงในการปนเปื้อนแล้ว สายการผลิตจำเป็นต้องมีการลำเลียงขนส่งสินค้าในบางจุดที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรหรือสายพานลำเลียงได้ การใช้แรงงานมนุษย์ในการเรียงหรือลำเลียงสินค้าจึงเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหน้างานจริงๆ ทว่าการขนสินค้าหรือลำเลียงสินค้าในพื้นที่จำกัดเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลเสียต่อร่างกายของพนักงานได้ เครื่องจักรแขนกล อย่างโคบอทจึงมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงและลดภาระหน้าที่ในการทำงานภายในโรงงานเภสัชกรรมที่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้เทียบเท่ามือของมนุษย์และมีความแม่นยำในการทำงานละเอียดอ่อนได้

ลดภาระการทำงานของมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานเภสัชกรรมในทุกๆสายกระบวนการผลิต

โคบอทสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสายกระบวนการผลิตได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในห้องแล็บทดลองเพื่อคิดค้นยา ที่จำเป็นต้องมีการผสมหลอดทดลองและการหยิบจับตัวอย่างเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องอาศัยความแม่นยำสูง โคบอทก็สามารถติดตั้งโปรแกรมเพื่อตอบสนองและทำงานในสภาพแวดล้อมงานที่จำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนสูงได้ ซึ่งในวงการเภสัชอุตสาหกรรมระดับนานาชาตินั้นได้มีการใช้แขนกลโคบอทอย่างแพร่หลาย เพื่อลดทอนภาระการทำงานของบุคลากรรวมไปถึงยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน ในสายกระบวนการผลิตขนาดใหญ่นั้น แขนกลโคบอทสามารถเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการผลิต โดยโคบอทจะมีหน้าที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยยกลำเลียงกล่องสินค้าเพื่อการขนส่ง คัดแยกประเภทสินค้าและจัดเรียงเพื่อการทำงานในขั้นตอนต่อไป โคบอทสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความสม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดในสายการผลิตได้เป็นอย่างมาก

เพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตอย่างสม่ำเสมอด้วยโคบอท

ลดหน้าที่การทำงานซ้ำๆโดยมนุษย์ผ่านการใช้โคบอท

การใช้บุคลากรในสายการผลิตทำงานซ้ำๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลเสียต่อร่างกายของพนักงานได้ในระยะยาว เช่นการยกลำเลียงกล่องสินค้าหนัก 30 กิโลกรัมเป็นร้อย ๆ กล่องทั้งวัน การทำงานซ้ำๆ ที่อาศัยพละกำลังหรือแรงคนเป็นระยะเวลานานและซ้ำๆ ในสายงานผลิตอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและความเสี่ยงของความเสียหายในตัวสินค้าและบุคลากรเอง การใช้แขนกลโคบอทจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำงานซ้ำๆ ในสายการผลิต โคบอทสามารถทำงานที่ต้องอาศัยกำลังและความสม่ำเสมอได้ดีกว่าเนื่องจากถูกออกและติดตั้งให้ทำงานได้ว่องไวและสม่ำเสมอ ซึ่งโคบอทสามารถทำงานได้ว่องไวกว่ามนุษย์และมีความสม่ำเสมอมากกว่า รวมไปถึงลดความเสี่ยงในสายการผลิตได้มากกว่า โรงงานเภสัชกรรมจึงเริ่มประยุกต์ใช้โคบอทในสายการผลิตแบบผสม ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการผลิต

บทสรุป

สรุปได้ว่าโคบอทได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการทำงานและสายการผลิตในวงการเภสัชอุตสาหกรรมและโรงงานเภสัชกรรมมากขึ้น โดยมีการใช้โคบอทในการทำงานที่อาศัยความละเอียดอ่อน ความแม่นยำ และความสม่ำเสมอ ที่หากใช้มนุษย์แล้วอาจเกิดข้อผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นแล้วโคบอทจำได้ถูกนำมาใช้ในสายการผลิตเภสัชกรรมเพื่อลดทอนความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการสายการผลิตของวงการเภสัชอุตสาหกรรมทั่วโลก

Related posts

รายการตรวจสอบการดูแลสุขภาพที่ได้รับความช่วยเหลือสำหรับคุณ

Grant Lila

ควบคุมการดูแลสุขภาพและอนาคตของคุณ

Grant Lila

การรักษาโรคเบาหวาน – ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลของคุณ

Grant Lila